Notícies als mitjans de comunicació

En aquest apartat posarem les notícies que apareixen en els mitjans de comunicació i que són adients per a comentar i debatre a l’aula.